Sıkça Sorulan Sorular

 1. Bildiri özeti olarak derleme gönderilebilir mi?
  Hayır. Bildiri özetleri amaç, metot, bulgu ve sonuç kısımlarını içeren araştırmalardan oluşmalıdır.

 2. Bildiri özeti olarak sistematik derleme veya meta-analiz gönderilebilir mi?
  Amaç, metot, bulgu ve sonuç kısımlarını içerecek şekilde sistematik derleme ve/veya meta-analiz metodolojisine uygun hazırlanmış bildiri özetleri gönderilebilir.

 3. Bildiri özetim kabul aldıktan sonra tam metin göndermek zorunda mıyım?
  Hayır. Bildiriler, özet şeklinde yayınlanacaktır.

 4. Bildiri özetimde kabulden sonra değişiklik yapabilir miyim?
  Hayır. Kabul edilen bildiri özetleri kabul edildikleri şekli ile yayınlanacaktır.

 5. Bildiri özetleri v nerede yayınlanacak?
  Bildiri özetleri kongre e-kitabında yayınlanacaktır.

 6. Bildiri sunacak kişinin kongreye kayıt yaptırması zorunlu mudur?
  Kongrede sunulmak üzere bildiri özeti göndermek için ilk etapta kongre kaydı şartı aranmamaktadır. Ancak, gönderdiğiniz bildiri değerlendirme sonucunda sunum için kabul edilirse sunumunuzu yapabilmeniz ve bildiri özetinizin kongre e-kitabında yer alabilmesi için sunucunun mutlaka kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir. Aynı kişi “çalışmada isminin bulunması koşuluyla” birden fazla bildiri sunumu yapabilir.

 7. Bir kişi birden fazla bildiri ile kongreye başvurabilir mi? Bir kişi birden fazla bildiri sunabilir mi?
  Evet. Bildiri sunacak kişinin bildiride yazar olması ve kayıt yaptırması şartları ile birden fazla bildiri sunması mümkündür.

 8. Bu kongrede sunulan sözlü bildiriler Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde puanlanmakta mıdır?
  Hayır. Bildiriler Akademik Teşvik Başvurusunda kullanılamaz.
  İlgili yönetmelikte bulunan “Madde 7 (4) Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayımlanmış bildiriler, yayın kategorisinde değerlendirmeye alınmaz ve (9) Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır.” maddeleri gereği kongremizde sunulan bildiriler bildiri kategorisinde değerlendirilmemektedir.

 9. Bu kongrede sunulan sözlü bildiriler doçentlik başvurusunda aranan bildiri/sözlü bildiri şartını sağlar mı?
  Evet. Kongremiz Üniversitelerarası Doçentlik Kriterleri Sağlık Bilimleri Temel Alanı 9. Madde (Bilimsel Toplantı Faaliyeti (Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla) (a) ve (b) bendine göre hem uluslararası hem de ulusal bilimsel toplantı tanımına uymaktadır.  (Kaynak: https://www.uak.gov.tr/Documents/docentlik/2020-ekim-donemi/basvuru-sartlari/TA_Tablo10_2020E_10032020.pdf).

 10. Pandemi döneminde fiziksel toplantılara getirilen kısıtlamalar nedeniyle yüz yüze yapılamayan sözlü bildiri sunumu yerine, elektronik ortamda yapılan(e-kongre, e-sempozyum, e-konser, e-sergi vb.) uluslararası/ulusal bilimsel faaliyetler, doçentlik başvurusunda aranan bildiri/sözlü bildiri şartını sağlar mı?
  Tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış ise elektronik ortamda yapılan (e-kongre, e-sempozyum, e-konser, e-sergi vb.) uluslararası/ulusal bilimsel faaliyetler başvuru şartlarını sağlayan eser olarak kullanılabilir.

 11. Kongre sunumları kayıt altına alınacak mı? Bu kayıtları kongre sonrasında izlemek mümkün mü?
  Kongre sunumları dernek arşivinde saklanmak üzere kayıt altına alınacaktır. Kongre sonrasında izlemek mümkün değildir.

 

Bildiri Özetinizi Göndermek İçin Tıklayınız

partner 1 partner 1 partner 1 partner 1
Her Hakkı Saklıdır © 2021 I Organizasyon: PLAZA PCO