Bildiri Gönderimi
Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili özgün araştırmalar değerlendirmeye alınacaktır. Bildiriler sadece online olarak, www.bdk2021.org adresinden kabul edilmektedir.

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

 1. Sözlü veya E-poster bildiri olarak kabul edilen tüm bildiriler, kongre E-kitabında yayınlanacaktır.
 2. Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar. Sunum şekli “Değerlendirme Kurulu” tarafından değiştirilebilir.
 3. Bildiri; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçları içermelidir. Bu bölümlerin bildiri formunda ilgili alanlara girilmesi gerekmektedir.
 4. Bildiri özetleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak gönderilmelidir. Kabul edilen bildirilerin “Türkçe Tam Metinleri” ayrıca toplanacaktır.
 5. Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 350 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem 350 kelimeden fazla kelimeye izin vermeyecektir.
 6. Bildiri göndermekte kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaş­tırılmış olup, farklı yazı karakterleri kullanmak mümkün değildir.
 7. Metin tek paragraf olmalıdır. Üç adet resim ve üç adet tablo eklenebilir. Tablo ve resimler JPEG veya GIF formatında olmalıdır.
 8. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltma­nın tam açılımı yazılmalıdır.
 9. Bildiriler yazarların adı, soyadı ve kurumlarını içermelidir.
 10. Kongrede sunulmak üzere bildiri özeti göndermek için ilk etapta kongre kaydı şartı aranmamaktadır. Ancak, gönderdiğiniz bildiri değerlendirme sonucunda sunum için kabul edilirse sunumunuzu yapabilmeniz ve bildiri özetinizin kongre e-kitabında yer alabilmesi için sunucunun mutlaka kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir. Aynı kişi “çalışmada isminin bulunması koşuluyla” birden fazla bildiri sunumu yapabilir.
 11. Bildiri özeti son gönderim tarihi 9 Mart 2021’dir.

Geri Bildirim
Hakem kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, kongrede sunulmaya hak kazanan ve kazanamayan bildirilerin sahiplerine e-posta yolu ile bilgi verilecektir.
Sözel Sunumlar
Tüm sözlü sunumlar, kongrede sözlü sunu oturumlarında canlı olarak sunulacaktır. Her bir sözel sunum için 5 dakika sunum + 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 7 dakikalık süre verilecek olup, sunumlarda slayt adeti en fazla 8 olabilecektir.
E-Posterler
Hakem kurulu tarafından E-poster olarak kabul edilen çalışmalar, bildiri özetlerinin gönderildiği sistem üzerinden aynı kullanıcı adı ve şifre ile sisteme E-poster olarak yüklenecektir. E-posterler de kongre E-kitabında yer alacak olup ayrıca kongre on-line platformunda bulunan E-Poster alanında kongre süresince sergilenecektir.

Bildiri Özetinizi Göndermek İçin Tıklayınız

Bildiri Özetleri hakkında sıkça sorulan sorular için tıklayınız

partner 1 partner 1 partner 1 partner 1
Her Hakkı Saklıdır © 2021 I Organizasyon: PLAZA PCO